Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009

  • Αγαπάτε αλλήλους.
  • Δεξάμενος φλόγα τρέχε. Ου γαρ γιγνώσκεις πότε σβέννυται και εν σκοτία σε καταλείψει.
  • Ερευνάτε τας γραφάς.
  • Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι ότι αυτών εστί η βασιλεία των ουρανών.
  • Μη καυχώ τα εις αύριον, ου γαρ γιγνώσκεις τι τέξεται η επιούσα.
  • Μην κρίνετε ίνα μην κριθήτε.
  • Ουδέν καινόν υπό τον ήλιον.
  • Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής.
  • Φθείρουσιν ήθη χρηστά ομιλίαι κακαί.
  • Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου